Kulttuurimaisemien aarteet portaali

Arkkitehtitoimisto J10 sai mielenkiintoisen tarjouspyynnön Swecolta v.2014. Sweco oli tekemässä laajamittaista, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointia, mikä oli osa ympäristöministeriön koko maan kattavaa päivitys- ja täydennysinventointihanketta, jossa toteutetaan maisemainventoinnit maakunnittain vuosina 2010–2014. Perinteisesti raportit inventoinneista tehtiin vain tekstimuotoon PDF-dokumentiksi, mutta tällä kertaa haluttiin toteuttaa inventointiaineistosta myös kaikille julkinen nettiportaali.

Projekti oli kaikilla mittareilla laajin missä DU on koskaan ollut mukana. Kesto aloituspalaverista valmiiseen sivustoon oli noin vuosi. Kohteita käytiin myös itse kuvaamassa, vaikka suurimman osan kuvista ottikin inventoijat itse, paikan päällä ollessaan.

Rakensimme jokaiselle, kuudellekymmenelle kohteelle oman sivunsa, mistä löytyy kartta kohteesta, inventointiteksti ja kuvagalleria. Tämän lisäksi rakensimme kätevän karttahaun, mihin kaikki kohteet oli merkitty. Nastoja klikkaamalla pääsee kohdesivulle.  Sivusto oli jaettu kahteen osaan ”Kymenlaakson maisema-alueet” ja Etelä-Karjalan maisema-alueet”.

Mittava projekti toteutettiin yhteistyössä ELY-keskuksen, Kymenlaakson- ja Etelä-Karjalan liittojen, Swecon ja Arkkitehtitoimisto J10:n kanssa.

Käy kurkkaamassa Kulttuurimaisemien Aarteet sivustoa. Voit vaikka löytää mukavia kesälomakohteita.

Date

toukokuu 9, 2016

Category

WEBDESIGN & DIGIMEDIA